Sestavení webu nebo jakéhokoliv jiného digitálního projektu, vyžaduje efektivní marketingový a uživatelský výzkum, který zhodnotí, zda jdeme správným směrem. Proces je cyklický. Mnoho parametrů finálního webu záleží na provedeném výzkumu. Celý web tak vzniká na základě zadání, které stojí na strategii organizace a porozumění potřeb lidí skrze uživatelský výzkum, který přinese fakta.