Marketingový výzkum

Sestavení webu nebo jakéhokoliv jiného digitálního projektu, vyžaduje efektivní marketingový a uživatelský výzkum, který zhodnotí, zda jdeme správným směrem. Proces je cyklický. Mnoho parametrů finálního webu záleží na provedeném výzkumu. Celý web tak vzniká na...

Vstupní data

Ve spolupráci s CEO, ale i manažery, zákaznickou podporou, s lidmi z obchodu, marketingu a dalšími zaměstnanci organizace, shromáždíme informace o podnikání vaší organizace, produktech, službách, zaměstnancích a vašich klientech, konkurenci. Seznámíme se s vaší...